Η θεραπεία γίνεται μετά από πλήρη ενημέρωση του ασθενούς για τις θεραπευτικές δυνατότητες που υπάρχουν με βάση τα guidelines των έγκριτων διεθνών οργανισμών (ESMO ASCO NCCN) καθώς και των παρενεργειών που είναι πιθανόν να προκύψουν από τις προτεινόμενες θεραπείες.

Οι θεραπείες γίνονται στις συνεργαζόμενες κλινικές υπό άριστες συνθήκες και με μικρό κόστος.