Στην εξέταση γίνεται αρχικά ανασκόπηση του ιστορικού υου ασθενούς ,ανάλυση των εξετάσεων που έχει ήδη υποβληθεί και εκτίμηση των συμπτωμάτων καθώς και κλινική εξέταση προκειμένου να τεθεί η ακριβής διάγνωση