Στη διάγνωση εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες μέθοδοι σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις (CT-MRI ,PETCT,Αγγειογραφίες ,TRIPLEX,Μοριακές Εξετάσεις,Γονιδιακός Έλεγχος.

Ο έλεγχος είναι απαραίτητος για την ακριβή διάγνωση και σταδιοποίηση της νόσσου προκειμένου να ληφθεί η βέλτιστη θεραπευτική απόφαση.